Vårt samfunnsansvar

Ulsmo og Ulsteinkonsernet har over årene støttet en rekke gode lokale formål. Samfunnsansvar handler om å ta sosialt og miljømessig ansvar utover det myndighetene kan kreve av et selskap. Skal et selskap komme i posisjon til å kunne ta samfunnsansvar, er det avhengig av å skape positive resultater.

Som hjørnesteinsbedrift ønsker Ulsmokonsernet å bidra til et attraktivt lokalsamfunn gjennom støtte til kompetansebaserte, kulturelle, helsefremmende og sportslige tiltak. Trivsel i et lokalsamfunn handler om miljø og møtesteder, om felles opplevelser, samhold og identitet.