Visjon

Ulsmo skal gjennom sin kompetanse og kultur videreutvikle et sterkt og fremtidsrettet familieselskap med fokus på både nasjonal og internasjonal aktivitet innenfor samtlige forretningsområder.

Ulsmo skal skape verdier for sine aksjonærer primært gjennom utøving av aktivt eierskap.

Ulsmo skal være en betydelig investor.

Hva betyr egentlig dette?

Ulsmo ønsker å fortsette som familieselskap. Vi mener familiestyrte selskaper har noen vesentlige fordeler i forhold til tradisjonelle selskapsformer. Familieselskaper har normalt bl. a. mer fleksible organisasjoner, stor tyngde på innovasjon, kort vei til beslutningstakerne, tett integrasjon mellom eiere, ledere og styre, tør å være annerledes og tenker mer langsiktig på samfunnet rundt seg.

Ulsmo er opptatt av aktivt eierskap. Vi har tro på våre egne ansatte og ønsker selv å ha styringsrett og -fart i det vi engasjerer oss i.

Ulsmo skal være en betydelig investor i spesielt to henseende:
1. Gjennom sin erfaring, kunnskap og nettverk
2. Gjennom investeringer i majoritetsposter.