Kontakt oss

Kontaktpersoner

Vis
Ingerid Ulstein
Administrerende direktør
Ulsmo AS / Ulsmo Eiendom AS
Administrasjon Eiendom
Nils Peter Skeide
Økonomi - og administrasjonssjef
Viseadministrerende direktør
Leder Utleie
Telefon: 91530965
Administrasjon Eiendom
Thore Teige
Leder Finans
Finans
Vegard Ulstein
Markedsansvarlig
Eiendom
Christian Young
Leder Bolig
Eiendom
Torill Haddal
Controller
Telefon: 90888792
Administrasjon
Kristin Lervik
Regnskapsmedarbeider
Administrasjon
Kathrine Gåsvik Ulstein
Senterleder Blåhuset
Adm. koordinator
Telefon: 41235004
Administrasjon
Vebjørn Skeide
Finansanalytiker
Finans
Geir Kristian Ødegård
Salgsleder Bolig
Telefon: 41622607
Eiendom
Gunvor Ulstein
Styreleder
Ulsmo AS.
Telefon: 70008000
Maritim
Tore Ulstein
Styreleder
Ulstein Group ASA.
Telefon: 7000 8000
Maritim
Arne Kjersem
Drifts- og vedlikeholdsansvarlig
Telefon: 99736993
Eiendom
Edgar Gjerde
Vaktmester Blåhuset AS
Eiendom
Håvard Mork
Vaktmester
Eiendom