Kontakt oss

Kontaktpersoner

Vis
Ingerid Ulstein
Administrerende direktør
Ulsmo AS / Ulsmo Eiendom AS
Administrasjon Eiendom
Nils Peter Skeide
Økonomi - og administrasjonssjef
Viseadministrerende direktør
Leder Utleie
Administrasjon Eiendom
Torill Haddal
Controller
Administrasjon
Kathrine Gåsvik Ulstein
Senterleder Blåhuset
Adm. koordinator
Administrasjon
Merethe Helèn Hansen
Adm.sekretær/Ansvarlig reisebestiller
Administrasjon
Kristin Lervik
Regnskapsmedarbeider
Administrasjon
Christian Young
Leder Bolig
Eiendom
Vegard Ulstein
Markedsansvarlig
Eiendom
Arne Kjersem
Drifts- og vedlikeholdsansvarlig
Eiendom
Håvard Mork
Vaktmesterassistent
Eiendom
Thore Teige
Leder Finans
Finans
Vebjørn Skeide
Finansanalytiker
Finans
Gunvor Ulstein
Konsernsjef
Ulstein Group ASA.
Telefon: 7000 8000
Maritim
Tore Ulstein
Styreleder
Ulstein Group ASA.
Telefon: 7000 8000
Maritim