Kunnskap

For å sikre rekrutteringen til, og interessen for skipsindustrien, var Idar opptatt av å gjøre skipsbygging til fag ved Høgskolen i Ålesund (nå NTNU Ålesund). Han har mye av æren for at skolen satser så sterkt på studium innen teknologi og maritime fag. “Skal en være i front av utviklingen, må en være kunnskapsorientert.” (Sitat Idar)

Ulstein har blant annet gitt Høgskolen et gaveprofessorat for å utvikle den maritime kompetansen i regionen, og til å styrke forskingsmiljøet i den maritime næringen. Høgskolen tilbyr nå blant annet flere internasjonale masterstudier i maritime fag.

Ulstein-konsernet er medeier i Ålesund kunnskapspark, eller «regionalt senter for næringsutvikling, innovasjon og samfunnsbygging», som institusjonen selv omtaler seg som. Tore har sittet i styret for Ålesund Kunnskapspark fra starten i 1999 og helt frem til 2012.

Gunvor og Tore har i tillegg flere andre verv. De har begge styreoppgaver for eksterne bedrifter og organisasjoner innen den maritime næringen. Begge har også verv innen andre samfunnssektorer. Tore sitter nå som styreleder i SINTEF, og har tidligere hatt presidentembetet i NHO. Gunvor har tidligere vært nestleder i styret for NRK. Hele søskenflokken er opplært til å ta samfunnsansvar, og de lever etter den lærdommen.

Link til artikkel om Forskerfabrikkens sommerskole på Ulstein