Styret

Gunvor Ulstein
Styreleder
Roller: Styreleder Ulsmo AS. Konsernsjef Ulstein Group. Styreleder/styremedlem i flere av selskapene i Ulstein Group ASA. Styremedlem i Hafast AS. Styremedlem i SOS barnebyers råd.
Stilling: Konsernsjef Ulstein Group ASA.
Bakgrunn: Siviløkonom fra NHH. Salgssjef Ulstein Bergen AS. Adm. dir. Ulstein Verft AS. Konsernsjef Ulstein Group ASA og adm. dir. Ulstein Shipping AS. Tidligere styremedlem i Eksportfinans. Nestleder for og medlem av Rådet i Det norske Veritas (DNV). Tidligere nestleder styret i NRK. Medlem av Representantskapet i Norsk Industri. Medlem av nærings- og handelsministerens Råd for Maritim Utvikling (MARUT). Medlem av Representantskapet i Norges Bank.
Ingerid Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS. Styremedlem Ulstein Group ASA. Styreleder i en rekke selskaper i Ulsmokonsernet. Styreleder i Amorinselskapene. Medlem av styringsgruppa Bygg, anlegg og eiendom i Ålesund Næringsforening.
Stilling: Adm. dir. Ulsmo AS og adm. dir. Ulsmo Eiendom AS.
Bakgrunn: Siviløkonom fra NHH. Arbeidet mer enn 20 år i Ulsmokonsernet. Tidligere rådgiver i Forsvarsdepartementet. Styreerfaring fra en rekke norske selskaper.
Vegard Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS. Styremedlem Ulsmo Eiendom AS. Styremedlem Blåhuset AS. Styreleder Vegard Ulstein Invest AS. Styremedlem Ulstein Hotell AS.
Stilling: Markedsansvarlig Ulsmo Eiendom AS.
Bakgrunn: Bedriftsøkonom BI, Markedskandidat Norges Markedshøyskole, Ex Phil – Universitetet i Oslo, "First certificate in English" University of Cambridge, Nordvest Forum “Ledelse i forandring“ (kull 20).
Tore Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS. Styreleder Ulstein Group ASA. Styreleder NORCE AS. Styremedlem Eksportstrategirådet. Styremedlem GC Rieber AS. Medlem i Rådet og kontrollkomite for DNV. Medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Rådsmedlem for St. Olavs Orden. Rådgiver og investor i start-up selskapet ZeaBuz AS.
Stilling: Rådgiver og investor.
Bakgrunn: Sivilingeniørgrad fra NTH (nå del av NTNU). Diplom fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Doktorgrad innen marin hydrodynamikk fra NTH. Førsteamanuensis II ved NTNU. Doktoringeniør ved Marintek. Prosjektleder og seniorrådgiver i ulike Ulsteinselskaper. Visekonsernsjef og administrerende direktør i flere av selskapene i Ulstein Group. President NHO ( to perioder fra 2013-2017). Ulike styreroller i NFR sitt områdestyre for Industri og Energi og for Innovasjon. Medlem av Bedriftsforsamlingen Statoil ASA. Styremedlem i Ålesund Kunnskapspark AS. Medlem av styringskomiteen for NCE Maritime. Styremedlem i TBL Skip. Styremedlem TBL Maritim. Medlem Norsk Industris Maritime Innovasjonsutvalg. Medlem DNVs Nordic Committee for Safety at Sea. Medlem av Study Program Council for Marine Engineering. Styremedlem Globelux. Styremedlem Naustneset.
Idar Marius Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS. Styremedlem Ulsmo Finans AS. Styremedlem Atlas Trading AS. Styreleder Jupiter Invest AS.
Stilling: Investor.
Bakgrunn: Studier på Norges Merkantile Fagskole. Div. fag BI. Utplassering hos IM Skaugen. Trainee Ulsmo Finans. Porteføljeforvalter Ulsmo Finans.