Styret

Gunvor Ulstein
Styreleder
Roller: Styreleder Ulsmo AS, nestleder/styremedlem i flere av selskapene i Ulstein Group ASA, styremedlem i Hafast AS, SOS barnebyers råd, medlem i styringsgruppen til GCE Maritim, medlem Maritim21 strategi, medlem offentlig utvalg for integreringspolitikk for arb. innvandrere.
Stilling: Investor og styreleder Ulsmo AS.
Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Salgssjef Ulstein Bergen AS, adm. dir. Ulstein Verft AS. Konsernsjef Ulstein Group ASA og adm. dir. Ulstein Shipping AS. Tidligere styremedlem i Eksportfinans, nestleder for og medlem av Rådet i Det norske Veritas (DNV), tidligere nestleder styret i NRK, medlem av Representantskapet i Norsk Industri, medlem av nærings- og handelministerens Råd for Maritim Utvikling (MARUT) ,samt medlem av Representantskapet i Norges Bank.
Ingerid Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, styreleder i en rekke av selskapene i Ulsmokonsernet, styreleder i Amorinselskapene, medlem av styringsgruppa Bygg, anlegg og eiendom i Ålesund Næringsforening.
Stilling: Adm. dir. Ulsmo AS og adm. dir. Ulsmo Eiendom AS.
Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Førstekonsulent og senere rådgiver i Plan- og økonomiavdelinga i Forsvarsdepartementet. Tidligere styremedlem i Ulstein Group ASA, Ulstein Verft AS, Vitgu Shipping AS, Ocea AS, Globelux AS, Norwegian Fjordsteamers AS, Ulstein Marknadsforum.
Idar Marius Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, styremedlem Ulsmo Finans AS, styremedlem Atlas Trading AS, styreleder Jupiter Invest AS.
Stilling: Investor.
Bakgrunn: Studier på Norges Merkantile Fagskole, div. fag BI. Utplassering hos IM Skaugen, trainee Ulsmo Finans, porteføljeforvalter Ulsmo Finans.
Tore Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, Styreleder Ulstein Group ASA, Styreleder NORCE AS, styremedlem Eksportstrategirådet og Styremedlem GC Rieber AS. Medlem i Rådet og kontrollkomite for DNV, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og rådsmedlem for St. Olavs Orden. Rådgiver og investor i start-up selskapet ZeaBuz AS.
Stilling: Rådgiver og investor.
Bakgrunn: Sivilingeniørgrad fra NTH (nå del av NTNU). Diplom fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Doktorgrad innen marin hydrodynamikk fra NTH. Arbeidet som førsteamanuensis II ved NTNU og som doktoringeniør ved Marintek. Prosjektleder og seniorrådgiver i ulike Ulsteinselskaper. Har fra 1999 hatt stillinger som visekonsernsjef og administrerende direktør i flere av selskapene i Ulstein Group. Tidligere president NHO ( to perioder fra 2013-2017), ulike styreroller i NFR sitt områdestyre for Industri og Energi og for Innovasjon, medlem av Bedriftsforsamlingen Statoil ASA, styremedlem i Ålesund Kunnskapspark AS, medlem av styringskomiteen for NCE Maritime, styremedlem i TBL Skip, styremedlem av TBL Maritim, medlem av Norsk Industris Maritime Innovasjonsutvalg, medlem av DNVs Nordic Committee for Safety at Sea, medlem av Study Program Council for Marine Engineering, styremedlem Globelux og styremedlem Naustneset.
Vegard Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, styremedlem Ulsmo Eiendom AS, styremedlem Blåhuset AS, styreleder Vegard Ulstein Invest AS, styremedlem Ulstein Hotell AS.
Stilling: Markedsansvarlig Ulsmo Eiendom AS.
Bakgrunn: Bedriftsøkonom BI, Markedskandidat Norges Markedshøyskole, Ex Phil – Universitetet i Oslo, "First certificate in English" University of Cambridge, Nordvest Forum “Ledelse i forandring“ (kull 20).