Styret

Gunvor Ulstein
Styreleder
Roller: Styreleder Ulsmo AS, styreleder/styremedlem i flere av selskapene i Ulstein Group ASA, nestleder styret i NRK, styreleder i Hafast AS, medlem i NHHs Advisory Board, SOS barnebyers råd, samt representantskapsmedlem i DNB.
Stilling: Konsernsjef Ulstein Group ASA og adm. dir. Ulstein Shipping AS.
Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Salgssjef Ulstein Bergen AS, adm. dir. Ulstein Verft AS. Tidligere styremedlem i Eksportfinans, nestleder for og medlem av Rådet i Det norske Veritas (DNV), medlem av Representantskapet i Norsk Industri, medlem av nærings- og handelministerens Råd for Maritim Utvikling (MARUT) ,samt medlem av Representantskapet i Norges Bank.
Ingerid Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, nestleder Ulstein Group ASA, styreleder i en rekke av selskapene i Ulsmokonsernet, styremedlem i flere selskaper i Ulstein Group ASA, styremedlem i Naustneset AS og styreleder i Amorinselskapene.
Stilling: Adm. dir. Ulsmo AS og adm. dir. Ulsmo Eiendom AS.
Bakgrunn: Ex. phil og 1. avd. jus fra Universitetet i Bergen. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Førstekonsulent og senere rådgiver i Plan- og økonomiavdelinga i Forsvarsdepartementet. Tidligere styremedlem i Vitgu Shipping AS, Ocea AS, Globelux AS, Norwegian Fjordsteamers AS, Ulstein Marknadsforum.
Idar Marius Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, Styremedlem Ulsmo Finans AS, Styremedlem Atlas Trading AS, Styreleder Jupiter Invest AS, Styremedlem Mogul Invest AS.
Stilling: Porteføljeforvalter Jupiter Invest AS
Bakgrunn: Studier på Norges Merkantile Fagskole, div. fag BI. Utplassering hos IM Skaugen, trainee Ulsmo Finans, porteføljeforvalter Ulsmo Finans.
Tore Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, Styreleder Ulstein Group ASA, President NHO. Medlem i Divisjonsstyret for Innovasjon, medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi, medlem av Study Program Council for Marine Engineering, medlem av styringskomiteen for NCE Maritime, medlem av Norsk Industris Maritime Innovasjonsutvalg, medlem av DNVs Nordic Committee for Safety at Sea.
Stilling: Visekonsernsjef og direktør marked og innovasjon Ulstein Group ASA.
Bakgrunn: Sivilingeniørgrad fra NTNU. Diplom fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Doktograd innen marin hydrodynamikk fra NTNU. Arbeidet som førsteamanuensis II ved NTNU og som doktoringeniør ved Marintek. Prosjektleder og seniorrådgiver i ulike Ulsteinselskaper. Har fra 1999 hatt stillinger som viseadministrerende og administrerende direktør i flere av selskapene i Ulstein Group. Tidligere styremedlem av TBL Maritim, medlem av Bedriftsforsamlingen Statoil ASA, styremedlem i Ålesund Kunnskapspark AS, styremedlem Globelux, styremedlem i TBL Skip, styremedlem Naustneset.
Vegard Ulstein
Styremedlem
Roller: Styremedlem Ulsmo AS, styremedlem Ulsmo Eiendom AS, styremedlem Blåhuset AS, styreleder Vegard Ulstein Invest AS, styremedlem Ulstein Hotell AS.
Stilling: Markedsansvarlig Ulsmo Eiendom AS.
Bakgrunn: Bedriftsøkonom BI (Bedriftsøkonomisk Institutt), Markedskandidat Norges Markedshøyskole, Ex Phil – Universitetet i Oslo, "First certificate in English" University of Cambridge, Nordvest Forum “Ledelse i forandring“ (kull 20).