Ulsmo Finans

Ulsmo Finans har ansvaret for Ulsmo sine investeringer i børsnoterte verdipapirer. Hovedfokus er på skandinaviske aksjer og derivater.

I tillegg har Ulsmo Finans anledning til å foreta investeringer i globale børsnoterte verdipapirer med inntil 15% av totalporteføljens verdi. De globale børsnoterte investeringene vil typisk være konkurrenter til de skandinaviske selskapene som Ulsmo Finans følger.

Market quotes are powered by TradingView.com