Samferdsel

God kommunikasjon med omverdenen er en forutsetning for at et lokalsamfunn skal fungere. I særlig grad for et øyfolk som er avhengige av å krysse et havstykke eller en fjord for å komme seg til og fra.

Fra gammelt av har folk i Ulstein vært avhengige av sjøen, vestover til Herøy og Sande, sørover til Ørsta og Volda, og nordover til Ålesund. For en bedrift som Ulstein var dette en ekstra utfordring. Etter hvert som virksomheten vokste, måtte bedriften søke utenfor bygda for å finne nok arbeidskraft, men fjordkrysningene kunne gjøre dagpendling vanskelig. Skulle Ulstein få tilgang til den arbeidskraften bedriften trengte, måtte Hareidlandet få fastlandssamband. Idar Ulstein var svært engasjert i de to samferdselsprosjektene Eiksundsambandet og Kvivsvegen som begge er realisert, mens neste generasjon representert ved Gunvor, har engasjert seg i prosjektet HAFAST over en rekke år.