Kvivsvegen

Eiksundsambandet var bare første steg på veien mot en ny tid. Skipsindustrien og fiskeindustrien er eksportrettet, og Ulstein, Herøy, Ørsta og Volda ville ha stor bruk av bedre og kortere vei til Østlandet og videre ut.

Idar var blant foregangsmennene for å få bygd Kvivsvegen, og høsten 2012 var milliardprosjektet fullført. En 6 – 7 kilometer lang tunnel gjennom Kviven, grensefjellet mellom Sunnmøre og indre Nordfjord, er en del av den nye veien. Idar fikk ikke oppleve å kjøre Kvivsvegen, men han fulgte interessert med i byggingen så lenge han levde. Med de to samferdselsprosjektene mot sørøst har Ulstein-regionen fått redusert reisetiden til Østlandet med flere timer.