Eiksundsambandet

Eiksundsambandet er en fastlandsforbindelse på fylkesvei 653 i Møre og Romsdal. Forbindelsen åpnet 23. februar 2008. Sambandet gir fergefri forbindelse sørfra til øykommunene Ulstein, Hareid, Herøy og Sande, og har en samlet veilengde på 14 880 meter.

Naturlig nok sto Idar Ulstein i fremste rekke for å realisere Eiksundsambandet. I 2008 var prosjektet fullført, og bru- og tunnelprosjektet som bandt Ulsteinvik og resten av ytre søre sammen med Ørsta og Volda sto ferdig, til en prislapp på knapt en milliard. Noe av kostnadene skulle dekkes gjennom bompengeinnkreving. Trafikkgrunnlaget ble så godt at nedbetalingstiden ble kun halvparten så lang som stipulert. I tillegg kunne forkjemperne skryte av å ha den dypeste undersjøiske tunnelen i verden.

Video fra åpningen av Eiksundsambandet