HAFAST

Fortsatt er folket på Hareidlandet avhengige av båt eller ferge for å komme seg til Ålesund og nordre Sunnmøre. Det har vært jobbet i flere år for å skaffe fastlandssamband med Ålesund og samtidig bli en del av en ferjefri E 39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Hareid Fastlandssamband AS (HAFAST) er et regionalt samfunns- og utviklingsprosjekt som skal knytte sammen den mest folketette regionen i Møre og Romsdal. Om lag 150.000 personer av fylkets 267.400 innbyggere bor i denne regionen, og 15 av fylkets 20 største private arbeidsgivere er lokalisert der. Gunvor tar arven etter Idar videre, og har vært styreleder, og nå styremedlem for det krevende HAFAST-prosjektet. Hun kjenner seg trygg på at folket på ytre søre om ikke altfor mange år kan kjøre bil til Ålesund, uten å måtte sitte i fergekø på Hareid.

Se hjemmeside HAFAST