Søknad sponsor

Ulsmo tildeler sponsormidler til lokale aktiviteter og organisasjoner to ganger årlig, i mars og september, etter skriftlig søknad.

Kriterier
Ulsmo er politisk og religiøst uavhengig og støtter ikke tiltak som faller inn under slike kategorier.
Følgende kriterier må innfris av søkeren:

  • Tiltaket skal gjelde i områder der Ulsmokonsernet har aktivitet.
  • Tiltaket skal nå bredt.
  • Tiltaket skal primært omfatte barn og unge, alternativt nå hele grupper av mennesker i alle aldre.
  • Støtte gis til kompetansebaserte, kulturelle, sportslige og helsefremmende tiltak.

Søknader som ikke innfrir overnevnte kriterier vil ikke bli behandlet.

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, tiltaket en søker sponsorstøtte til, hvilket beløp eller hvilken form for støtte en søker om, samt navn og kontaktdetaljer til kontaktperson. Videre ønsker vi informasjon om hvordan en eventuell støtte kan synliggjøres i form av skiltreklame, draktreklame, logo i annonser og lignende.