Ulsteinhallen

Ulsteinkonsernet bidro med vesentlige midler til å kunne realisere Ulsteinhallen. Hallen er den tredje største idrettshallen i Norge.

Ulsteinhallen er en viktig flerbrukshall for distriktet og Ulstein videregående skole med daglig idrettsaktiviteter innenfor alle idretter. I tillegg blir det holdt nasjonale og internasjonale mesterskap i blant annet friidrett, håndball og turn.