SOS Barnebyer

Ulstein har i flere år gitt vesentlig støtte til SOS Barnebyer. Kunnskap og utdanning er viktige verdier for Ulsteinkonsernet.

I Brasil har blant annet en barneby blitt renovert ved hjelp av midler fra Ulstein Group. I tillegg har det blitt gitt støtte til jenter og kvinner gjennom et prosjekt i Angola.

«Når vi har valgt å satse på SOS Barnebyer, er det fordi de legger vekt på utdanning, som etter mitt syn er det et av de viktigste tiltakene mot fattigdom,» sier Gunvor. «Dessuten holder de søskenflokken samlet, og for oss som selv er en stor søskenflokk og opptatt av samhold, er det en viktig faktor.» Gunvor sitter som styremedlem av SOS Barnebyers råd, og opplever det som veldig meningsfylt. «Av de vervene jeg har, er dette det siste jeg vil gi avkall på,» sier hun.