RS Idar Ulstein

Ulsteinkonsernet har gjennom tidene bygget båter og hatt fokus på å gjøre båtene bedre og tryggere. Derfor var det naturlig å støtte Redningsselskapet som i langt over hundre år har arbeidet for berge liv og verdier på sjøen.

I 2012, året etter at Idar døde, donerte Ulstein 22 millioner kroner til bygging av en ny redningsskøyte. Som takk for gaven ble navnet på den nye redningsskøyten “RS Idar Ulstein”. Den stod ferdig i I 2015 med Gunvor Ulstein som stolt gudmor, der hele bygda var invitert til skipsdåp. RS Idar Ulstein er i dag stasjonert i Fosnavåg, og opererer i det farvannet som Idar kjente best.

«Det finnes ikke en bedre måte å hedre faderen på, og for dette er vi takknemlige» slår neste generasjon fast.