Lindblads' National Geographic Endurance
Et topp moderne polarekspedisjons cruiseskip
Etablering av Ulstein Mekaniske Verksted
Martin Ulstein (første rekke, venstre) etablerte Ulstein Mekaniske Verksted i 1917. Han er farfar til Vegard, Tore, Gunvor, Ingerid og Idar Marius.
SOS Barnebyer

Om Ulsmo

Ulsmo er lokalisert i Ulsteinvik på Sunnmøre. Vi opererer innenfor hovedområdene maritim, eiendom og finans.

Ulsmo er opptatt av å ha flere ben å stå på for å redusere konsernets risiko og sikre en jevnere resultatutvikling. Ulsmo legger bevisst vekt på konsernets handlefrihet, og vi har sterkt fokus på likviditet og styringen av denne. Konsernet tar kalkulert risiko, noe som betyr at risikofaktorer identifiseres og vurderes før beslutninger fattes.

Ulsmo er engasjert i både industrielle og finansielle investeringer. Industrielle investeringer krever en betydelig innsats i form av aktiv tilstedeværelse, oppfølging og bidrag innenfor strategi, marked, produksjon, jus og finans m.m. En industriell investering krever fra vårt ståsted en majoritetspost, langsiktighet og styreplass.
Finansielle investeringer foretas i børsnoterte selskaper og derivater, har karakter av å være mer kortsiktig av natur, og vil vanligvis være minoritetsposter.