Søk her

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, tiltaket en søker sponsorstøtte til, hvilket beløp eller hvilken form for støtte en søker om, samt navn og kontaktdetaljer til kontaktperson. Husk at Ulsmo sine kriterier for støtte må oppfylles. Les om kriteriene her. Videre ønsker vi informasjon om hvordan en eventuell støtte kan synliggjøres i form av skiltreklame, draktreklame, logo i annonser og lignende.