Ulstein Arena vant Statens pris for byggkvalitet

Ulstein Arena bidrar til god byggkvalitet og stedsutvikling, og til å løfte nærområdet, mener juryen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og juryleder Erling Lae overrakte prisen til byggherren Ulstein kommune under Byggkvalitetsdagen i Oslo. Anlegget er tegnet av Lund+Slåtto Arkitekter. Ulstein Arena er et idretts- og kulturhus som rommer mange funksjoner. Her kan barn og voksne lese og låne bøker på biblioteket, ta seg en svømmetur i svømmehallen, spille fotball, basket eller håndball i idrettshallen, eller klatre i klatrehallen. Anlegget har også tilført byen nye møteplasser utendørs. Åpne vindusflater gjør at aktiviteter og interiør blir synlig utenfra. Dette gir liv til uterommene, og trygghet for barn og unge når det er mørkt ute.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Ulstein Arena bidrar til god byggkvalitet og stedsutvikling, og til å løfte nærområdet:

«Ulstein Arena er et forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Med gode byggeprosesser har byggherre, prosjekterende og utførende sammen skapt et godt, bærekraftig og stedstilpasset anlegg.

Gjennom en inkluderende og innovativ prosess har Ulstein kommune som byggherre, skapt et anlegg som befolkningen og det lokale næringslivet har stort eierskap til, er stolte av og bruker mye. Det store volumet på anlegget er varsomt tilpasset Ulsteinviks skala og tette bystruktur.