Strategi

Våre investeringskriterier idag er de samme som vi hadde ved oppstarten av Ulsmo Finans i 2001. Vi lever i en verden i konstant endring, men måten vi vurderer selskaper på har fremdeles ikke endret seg.

I vår forvaltning har vi fokus på selskaper som over tid har vist evne til å skape verdier for sine aksjonærer gjennom god lønnsomhet i den daglige driften og en sterk balanse.

De sterke industrielle røttene til Ulsmo er også med å prege våre investeringer i børsnoterte selskaper og gjør at fokus på fundamentale forhold og langsiktighet er sterkere enn for mange andre finansielle investorer.

Det er lagt opp til en høy grad av fleksibilitet og samspill mellom den industrielle og finansielle delen av Ulsmo. Vi tror et slikt samspill gir et godt fundament for å skape merverdier for våre aksjonærer.