logo.png
 
 
 
MENY

Hødd Handball

h_dd_handball.jpg

Hødd handball er en håndballklubb i Ulsteinvik med rundt 150 aktive medlemmer. I 2016 fylte klubben hele 70 år! ULSMO er en av hovedsponsorene for klubben i sesongene fra 2015 tom 2018.

dimnarevyen.jpg

Dimnarevyen

«Dimnarevyen» starta tidleg som sketsjar på Dimna IL sine medlemsfestar, men frå 1996 begynte laget å ta inngangspengar og halde eigne fullverdige revyar i grendahuset med kommentarar til det lokalpolitiske livet og aktuelle kvardagshendingar.

voldarideklubb.jpg

Volda Rideklubb

Volda rideklubb er ein klubb med mangfald. Den er open for alle, uavhengig av alder og interesse innanfor hestesporten. 


Klubben har både aktive konkurranseryttarar og hobbyryttarar, og har tilhaldsstad ved ridebana på Rotevatn. Dette er ein samlingsplass for hesteinteresserte, samt ein trygg plass å utvikle seg og trene. Det er og her dei fleste av arrangementa til klubben held til.

Eit av hovudfokus til klubben er barn og unge, samt rekruttering av denne målgruppa. Rundt halvparten av dei 72 medlemmane til klubben er under 16 år. Som tilbod til dei yngre arrangerer klubben jamleg barneriding, juniorkurs, stalldagar og ulike konkurransar. Her er det fokus på hesteglede, samt meistring og gjensidig respekt. Klubben tilbyr òg gratis aktivitetar til Trivelsleiarane i Volda kommune.

Ulsmo AS gir våren 2018 kr 3000,- i støtte til Volda rideklubb til innkjøp av meir utstyr til dei ulike aktivitetane deres; som kjegler, hindermateriell, nummerskilt etc.

pilskog_over_velforening.jpg

Pilskog Overå Vel

Pilskog Overå Vel arbeider i hovudsak for born og unge i Hjørungavåg, der hovudfokuset deres er vedlikehald og oppgradering av leikeplassen i bygda. 

Visjon
ment.png

Ulsmo har en visjon om å lykkes med verdiskapende næringsutvikling. Det å vurdere om lokale idéer kan omgjøres til regionale og globale muligheter, er en kontinuerlig prosess.


Les mer

Styret
styrebilde_lite_bilde_ii.jpg

Ulsmos forretningsstyre er sammensatt av 5 personer. Per idag er alle medlemmene tilhørende 2. generasjon.


Les mer

Rapporter
pic2.jpg

Her finner du våre årsregnskap for nedlasting.