Portefølje

Allokeringsmessig har Ulsmo Finans en nøytral portefølje ved 70% aksjer og 30% likviditet. Per 01.04.2017 er allokeringen vår 67% i aksjer og 33% i likviditet.

Ulsmo Finans 5 største investeringer per 01.04.2017:

Norsk Hydro
Telenor
Statoil
Yara
Maersk