Kirkens Bymisjon

ULSMO har inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Kirken Bymisjon Møre, avdeling Ålesund.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.

Deres visjon er at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Ingen er bare det du ser. Kirkens bymisjon vil møte alle med denne holdningen, og ønsker at brukere og gjester skal styrke sine egne ressurser, drømmer og håp.

Derfor er også slagordet deres: «Rom for alle».

Foruten deres ansatte og frivillige, er omlag 2000 bedriftsansatte engasjert i deres arbeid gjennom næringslivssamarbeid.