Kriterier

Ulsmo tildeler sponsormidler til lokale aktiviteter og organisasjoner to ganger årlig, i mars og september, etter skriftlig søknad.

Ulsmo er politisk og religiøst uavhengig og støtter ikke tiltak som faller inn under slike kategorier.
Følgende kriterier må innfris av søkeren:

  • Tiltaket skal gjelde i områder der Ulsmokonsernet har aktivitet.
  • Tiltaket skal nå bredt.
  • Tiltaket skal primært omfatte barn og unge, alternativt nå hele grupper av mennesker i alle aldre.
  • Støtte gis til kompetansebaserte, kulturelle, sportslige og helsefremmende tiltak.

Søknader som ikke innfrir overnevnte kriterier vil ikke bli behandlet.