logo.png
 
 
 
MENY

Kriterier

Ulsmo tildeler sponsormidler til lokale aktiviteter og organisasjoner to ganger årlig, i mars og september, etter skriftlig søknad.

Ulsmo er politisk og religiøst uavhengig og støtter ikke tiltak som faller inn under slike kategorier.
Følgende kriterier må innfris av søkeren:

  • Tiltaket skal gjelde i områder der Ulsmokonsernet har aktivitet.
  • Tiltaket skal nå bredt.
  • Tiltaket skal primært omfatte barn og unge, alternativt nå hele grupper av mennesker i alle aldre.
  • Støtte gis til kompetansebaserte, kulturelle, sportslige og helsefremmende tiltak.

Søknader som ikke innfrir overnevnte kriterier vil ikke bli behandlet.

Visjon
ment.png

Ulsmo har en visjon om å lykkes med verdiskapende næringsutvikling. Det å vurdere om lokale idéer kan omgjøres til regionale og globale muligheter, er en kontinuerlig prosess.


Les mer

Styret
styrebilde_lite_bilde_ii.jpg

Ulsmos forretningsstyre er sammensatt av 5 personer. Per idag er alle medlemmene tilhørende 2. generasjon.


Les mer

Rapporter
pic2.jpg

Her finner du våre årsregnskap for nedlasting.