Droneillustrasjon nordaust Trinn 1

Velkommen til Nye Holssletta!

På en av byens beste næringstomter skal Ulsmo Eiendom utvikle et av Ålesunds mest attraktive og miljøvennlige kontorbygg:

  • Signalbygg ved E39 med unik profileringsmulighet
  • Ca. 6.000 kvm – hovedsakelig kontor
  • Svanemerket bygg og Energiklasse A
  • Solceller på tak
  • Betongfasade av lavkarbonklasse pluss
  • Fleksible og effektive kontorløsninger
  • Ferdigstilles 2026

Ulsmo Eiendom ble etablert i 2001, og har utviklet seg til et viktig del av Ulsmokonsernet. Ulsmo Eiendom skal være en betydelig og attraktiv eiendomsutvikler på Nordvestlandet.

  • Næring. Utvikling og utleie av næringsbygg i alle segment: kontor, butikk, industri – og kombinasjonslokaler. Porteføljen består av ca 42.000 kvm fordelt på 7 eiendommer.
  • Boligutvikling. Utvikling av leilighetsprosjekt og hovedeier i Møre Hus. Vi bygger boliger i alle størrelser og for alle livsfaser.

Vi har fortsatt ledige arealer, men bygget fylles raskt. Ta derfor kontakt med oss. Bygget vil stå ferdig våren 2026.