Holssletta 2 (Ledige lokaler)

Holssletta er det første næringsområdet du møter ved E39 og porten til Ålesund og Moa. På deler av denne flotte tomta skal Ulsmo Eiendom utvikle Nye Holssletta (se her; Velkommen til Nye Holssletta! – Ulsmo AS), men resterende arealer vil være tilgjengelig for leie i flere år fremover. Beliggenheten er meget attraktiv med enkel tilkomst og god synlighet. Bygget er fleksibelt, og har både lager og kontorer ledig for leie.

Se annonse på finn.no og ta kontakt ; Ledige kontorlokaler på Holssletta 2. Mulighet for leie av enkeltkontor. Ta kontakt ved interesse. | FINN eiendom