Ulsmo AS

Innhold

Velkommen til Ulsmo

Ulsmo er et familieselskap fra Ulsteinvik på Sunnmøre. Ulsmo opererer innenfor hovedområdene Maritim, Eiendom og Finans.

Våre kjerneverdier er MODIG – ENGASJERT – NYSKAPENDE – TOLERANT

Vi skaper
verdier for fremtiden

Næringseiendom og Bolig

Ulsmo Eiendom ble etablert i 2001 og har utviklet seg til å bli et viktig forretningsområde i Ulsmokonsernet. Fagertun er vårt nyeste boligprosjekt under planlegging i Ulsteinvik.

Først innen maritim virksomhet

Maritim virksomhet var det første forretningsområdet til Ulsmo. Ved salget av gamle Ulsteinkonsernet til Vickers Plc i mai 1999, ble skipsbyggings-virksomheten skilt ut i selskapet Ulstein Mekaniske Verksted Holding.

Et moderne polarekspedisjons cruiceskip.
Et moderne polarekspedisjons cruiceskip.

Finans med ansvar for børsnoterte verdipapir

Ulsmo Finans har ansvaret for Ulsmo sine investeringer i børsnoterte verdipapirer. Hovedfokus er på skandinaviske aksjer og derivater.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Både forbrukere og virksomheter har et samfunnsansvar.

Ulsmo og Ulsteinkonsernet har opp gjennom årene støtta store og små prosjekter i lokalsamfunnet. Dette er viktige både med tanke på trivsel, samhold og identitet. Men også viktig for å rekruttere folk og kompetanse, som er en forutsetning for å skape arbeidsplasser.

Ulstein bibliotek.
Ulstein bibliotek.

Arven tilbake til 1917

For å forstå opphavet til Ulsmo er det nødvendig å se nærmere på arven vår.

Hva var det som lå til grunn for etableringen av Ulsmo og hvordan ble det mulig å erverve en majoritetsandel i skipsbyggingsdivisjonen til gamle Ulsteinkonsernet.

I Arven trekker vi historia tilbake til Martin Ulstein som i 1917 startet Ulstein mekaniske verksted (UMV).

Arbeidsstokken i 1927. Martin Ulstein i midten foran og Osvald Ulstein til høyre.
Arbeidsstokken i 1927. Martin Ulstein i midten foran og Osvald Ulstein til høyre.

Husk at det er borget gods

«Jeg vet at alt jeg fikk i eie er borget gods og alt er ditt.» er hentet fra en salme. Vår bestemor Inga minnet oss på at alt er til låns, og at en ikke må bli stor på det om en oppnår suksess.

Inga Karoline Ingebrigtsdotter Knivsflå (1897–1978).
Inga Karoline Ingebrigtsdotter Knivsflå (1897–1978).

God samferdsel er viktig

“Skal vi greie å utvikle denne regionen videre, trenger vi en fjordkrysning mot Ålesund-regionen. Ingen annen gang i historien har vi hatt bedre muligheter til å ta den riktige avgjørelsen og bygge infrastrukturen for fremtidige generasjoner.”
Gunvor Ulstein

Hafast vil bli viktig for kontakt med Ålesund.
Hafast vil bli viktig for kontakt med Ålesund.