logo.png
 
 
 
MENY
Velkommen

Ulsmo er et familieselskap beliggende i Ulsteinvik på Sunnmøre. Ulsmo skal drive industri- og næringsutvikling samt formuesforvaltning gjennom investeringer i maritim, finans og eiendom. Ulsmo ble etablert i 1985, men konsernets maritime aner går tilbake til 1917 da Martin Ulstein startet Ulstein Mekaniske Verksted. Les mer om Ulsmo

Eiendom

Eiendom ble opprettet i 2001 i forbindelse med utviklingen og byggingen av det første kjøpesenteret i Ulsteinvik, Blåhuset. Forretningsområdet er todelt: Utleie av næringslokaler og utvikling og bygging av boliger.

Bilde fra Sjursåkeren.

Les mer
Finans

Finans ble opprettet i 2001 i forbindelse med at Ulsmo gikk fra ekstern til intern forvaltning. Forretningsområdet har ansvar for Ulsmo sine investeringer i børsnoterte verdipapirer og har hovedfokus på skandinaviske aksjer.

Les mer
Maritim

Maritim ble opprettet i 1999 i forbindelse med salget av gamle Ulsteinkonsernet til Vickers Plc. Skipsbyggingsvirksomheten ble skilt ut i selskapet Ulstein Mekaniske Verksted Holding (UMVH), nå Ulstein Group. Ulsmo ble majoritetsaksjonær i selskapet.

Les mer
Arven
arven_bilde_2.jpg

For å forstå opphavet til Ulsmo er det nødvendig å studere nærmere «arven» vår.

Hva var det som lå til grunn for etableringen av Ulsmo og hvordan ble det mulig å erverve en majoritetsandel i skipsbyggingsdivisjonen til gamle Ulsteinkonsernet.

I «Arven» trekker vi historia tilbake til Martin Ulstein som i 1917 startet Ulstein mekaniske verksted (UMV).

Les mer 

Samfunnsansvar
samfunnsansvar_pic.jpg

Ulsmo mottar mange henvendelser fra større og mindre organisasjoner og lag som ønsker vår støtte.

To ganger årlig deler Ulsmo ut sponsormidler til kulturelle, sportslige, helsefremmende og kompetansebaserte tiltak. Ulsmo ønsker at sponsormidlene skal komme flest mulig til glede. Det vektlegges å støtte mangfaldet i samfunnet.
Les mer

Aktuelt