Gangstøvikveien

Gangstøvikveien er en næringseiendom med produksjonslokaler og kontor, med god beliggenhet nær Ålesund sentrum, bak Fagerlia Videregående Skole. Bygget har et stort opparbeidet uteområde på 5 mål og ble totalrenovert i 2022. Leietaker for hele bygget er Survitec.

Survitec er verdens største produsent og leverandør av livbåter, Marine Evacuation Systems (MES), og offshore utleie av personlig verneutstyr (PPE). Survitec er en ledende leverandør av brannløsninger til den maritime industrien, og har en markedsledende posisjon innen pilotutstyr for fly i luftfarts- og forsvarssektoren. Med over 3000 ansatte over hele verden opererer de i mer enn 2000 havner, fordelt på 96 land, med 11 produksjonsanlegg og over 400 servicesentre.