Illustrasjon Adkomst 1

Miljøvennlig

Målet er et unikt miljøbygg som imøtekommer fremtidens krav til arbeidsplasser og bærekraft.

Lavt energibehov, attraktive møteplasser, effektiv arealbruk og rask tilkomst, er viktige forutsetninger for at folk skal trives i arbeidshverdagen.

Bygget vil bli Svanemerket og få energiklasse A. Om lag en fjerdedel av energibehovet vil bli dekket av solceller. Det brukes betong i klassen lavkarbon pluss.

Vi har fortsatt ledige arealer, men bygget fylles raskt. Ta derfor kontakt med oss. Bygget vil stå ferdig våren 2026.