På Holssletta blir det lagt til rette for felles kantine i førsteplanet som også kan benyttes for større møter og konferanser. Illustrasjon.

Attraktive kontorlokaler

Møteplasser, møteromsfleksibilitet og sosiale soner er viktig for alle bedrifter. Dette fremmer trivsel og kunnskapsdeling blant ansatte.

På Holssletta blir det lagt til rette for felles kantine i førsteplanet som også kan benyttes for større møter og konferanser. Med umiddelbar nærhet til kjøkken og inngangsparti vil dette øke fleksibiliteten og mulighetene til leietakerne.

Over kontorfellskapet vil en takterrasse mot sør være tilgjengelig for alle i bygget.

Arbeidsplassen

Arbeidsplasskonseptet består av effektive, fleksible, og miljøvennlige veggløsninger som åpner både for kontorfellesskap og cellekontor.

Større leietakere kan være med å påvirke egen løsning.

  • Mye cellekontor
  • Kontorfellesskap med korte kontrakter
  • Åpne arbeidsplasser
  • Sosiale møteplasser