Nye Holssletta ligg like inntil E39 og har unike profileringsmuligheter. Droneillustrasjon.

Sentralt

Nye Holssletta ligger like ved Moa. Arbeidsplassen vil være i umiddelbar nærhet til trafikknutepunkter uansett transportmiddel.

Og ikke minst i hjertet av det området som har sterkest befolkningsvekst i regionen. Gangavstand til trafikkterminal på Moa er på 10-12 minutter. I 2026 er ny innfartsvei på plass og E39 går like forbi. Plasseringen gir en unik profilering for alle som har kontor i Nye Holssletta.

Næringsområde

Moa er et næringsområde som ligger i Spjelkavik, Ålesund kommune, om lag en mil øst for Ålesund sentrum. Området er spesielt attraktivt for butikker og kontorlokaler. Moa er et viktig trafikknutepunkt.

Befolkningsvekst

I Statistisk sentralbyrå sine prognoser vil innbyggertallet for Ålesund-regionen, med Moa, vokse betydelig de neste 20 årene. Ålesund-regionen er allerede i dag det befolkningsmessige tyngdepunktet i Møre og Romsdal.

  • Befolkning i 2030 – 59 514 innbyggere
  • Befolkning i 2050 – 62 115 innbyggere

Kilde: Statistisk byrå