1930-åra

Ny og større verkstad blir bygd

1936

Nytt sveiseanlegg og ny verkstad i to fulle høgder stod ferdig midt på 30-talet, og etter det vart arbeidet meir og meir prega av forlenging og ombygging av fiskebåtar. I 1938 tok UMV på seg det største oppdraget til då, ved at ein rutebåt tilhøyrande MRF vart forlengd frå 60 til 80 fot og bygd om til ferje.