Fagertun – prosjektet sett frå sør.

Nyhetsbrev 31. januar 2024

Hei alle sammen

Vedlagt følger foreløpige plantegninger for Fagertun. Disse vil gi dere en indikasjon på leilighetsstørrelser og innhold. Vi er inne i en spennende fase av prosjektet og mye skjer frem mot påske og våren.

I denne fasen ønsker vi å få tilbakemeldinger fra interessentene om flere forhold. Tilbakemeldingene vil være avgjørende for endelige plantegninger og leilighetsstørrelser. Det er planlagt for 18 leiligheter per hus.

Vi håper flest mulig av interessentene gir sin tilbakemelding på følgende spørsmål:

  1. Hvilket hus (vest, midt eller øst) og leilighetstype er aktuell for deg/dere?
  2. Hvilken etasje prefereres?
  3. Dersom noen vurderer interessant å slå sammen leiligheter, i så fall hvilke leiligheter gjelder dette?

Fasaden er endret noe for å gjøre leilighetene enda lysere. Det er tatt høyde for romslige balkonger. Som dere vil se ut ifra plantegningene, så er det anvist muligheter for større garderober og oppbevaringsarealer. Dette er skraverte arealer ved siden av det som vi vil levere av garderober. Prosjektet er sentrumsnært og det er derfor tatt høyde for en p-plass per leilighet. For leiligheter under 40 kvm vil det ikke medfølge p-plass i p-kjeller. Vi gjør oppmerksom på at der vil være noen få ekstra p-plasser for tilleggskjøp. P-plassene er 2,6 m brede. Der vil være søyler i kjeller, men disse vil ikke bygge inn i selve p-plassen. Bodene vil ligge ute, i bakkant av 3. etasje. Ute- og oppholdsarealene i bakkant av leilighetene vil gjøres tilgjengelig for alle.

Fremover vil det arbeides med leveransen og prisingen av leilighetene, som skal danne grunnlaget for et salgsprospekt. Vi håper dere benytter muligheten til å svare på våre spørsmål over snarest og senest innen 9. februar 2024. Send svarene til ingerid.ulstein@ulsmo.no