Nyheitsbrev 2. januar 2024

Hei alle sammen, Riktig godt nytt år!

Vi har benyttet julen for å undersøke om tiden var moden for et slikt boligprosjekt. Vi har blitt positivt overrasket. Responsen har vært inspirerende god!

Mange av henvendelsene har bedt om å få prospekt tilsendt eller motta mer informasjon om boligprosjektet. Fagertunprosjektet er helt i startfasen, men vi arbeider etter følgende målsetninger:

  • Å komme ut med planløsninger mot slutten av januar 2024
  • Bruke 1. kvartal til å få laget et prospekt
  • Starte salgsfasen i slutten av april 2024
  • Få boligprosjektet godkjent i kommuna i løpet av 1. halvår 2024
  • Avhengig av salgsfart, godkjennelse i kommuna og finansiering håper vi å kunne starte byggingen i januar 2025.
  • Vi gjør dere oppmerksomme på at boligprosjektet fortsatt er i tidlig fase og at der vil bli endringer.

Alle dere som har meldt deres interesse vil motta informasjon fra oss om overnevnte etter hvert som den utarbeides. Informasjonen legges også permanent ut på www.ulsmo.no/fagertun/

Vi ønsker å utvikle Fagertun til et fantastisk flott boligprosjekt!

Med vennlig hilsen

Ingerid Ulstein
Administrerende direktør
Mob: 95 97 50 28
ingerid.ulstein@ulsmo.no