Nyheitsbrev 2. januar 2024

Hei alle sammen, Riktig godt nytt år!

Vi har benyttet julen for å undersøke om tiden var moden for et slikt boligprosjekt. Vi har blitt positivt overrasket. Responsen har vært inspirerende god!

Mange av henvendelsene har bedt om å få prospekt tilsendt eller motta mer informasjon om boligprosjektet. Fagertunprosjektet er helt i startfasen, men vi arbeider etter følgende målsetninger:

  • Å komme ut med planløsninger mot slutten av januar 2024
  • Bruke 1. kvartal til å få laget et prospekt
  • Starte salgsfasen i slutten av april 2024
  • Få boligprosjektet godkjent i kommuna i løpet av 1. halvår 2024
  • Avhengig av salgsfart, godkjennelse i kommuna og finansiering håper vi å kunne starte byggingen i januar 2025.

Vi gjør dere oppmerksomme på at boligprosjektet fortsatt er i tidlig fase og at der vil bli endringer.

Alle dere som har meldt deres interesse vil motta informasjon fra oss om overnevnte etter hvert som den utarbeides.

Vi ønsker å utvikle Fagertun til et fantastisk flott boligprosjekt!

Med vennlig hilsen

Ingerid Ulstein
Administrerende direktør
Mob: 95 97 50 28
ingerid.ulstein@ulsmo.no