Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å ta sosialt og miljømessig ansvar utover det myndighetene kan kreve av et selskap. Skal et selskap komme i posisjon til å kunne ta samfunnsansvar, er det avhengig av å skape positive resultater.

Som hjørnesteinsbedrift ønsker Ulsmokonsernet å bidra til et attraktivt lokalsamfunn gjennom støtte til kompetansebaserte, kulturelle, helsefremmende og sportslige tiltak. Trivsel i et lokalsamfunn handler om miljø og møtesteder, om felles opplevelser, samhold og identitet. Ulsmo og Ulsteinkonsernet har over årene støttet mange gode lokale formål, lag, foreninger, arrangement og bygninger.

Ulsmohallen

På Høddvoll fotballstadion ligger Ulsmohallen, en stor innendørs fotballhall. Ulsmo har vært hovedsponsor siden hallen åpnet i 2007. Hallen er åpen fra tidlig morgen til sen kveld syv dager i uken, og aktiviteten er stor, ikke minst blant barn og ungdom. ”Det er givende å kunne understøtte sunne aktiviteter, og særlig når behovet er så stort,” sa Ingerid Ulstein i Ulsmo, etter at hallen ble åpnet.

Ulsteinhallen

Ulsteinhallen er den tredje største idrettshallen i Norge. Midler fra Ulsteinkonsernet var essensielle for å kunne realisere dette prosjektet i 2015. Ulsteinhallen er en flerbrukshall hvor det i tillegg til daglig idrettsaktivitet blir holdt nasjonale og internasjonale mesterskap i bl.a. friidrett, håndball, og turn.

Ulstein Arena

Ulstein Arena sto ferdig i 2017 og er siste tilskudd til idretts- og kulturlivet i Ulstein. Ulstein Arena består av Ulsteinbadet, Ulstein bibliotek, Idrettshall, Klatrehall, en liten kafé og turistinformasjon. Bygget har blitt et landemerke i Ulsteinvik. Prosjektet kunne ikke blitt realisert uten Ulsmo sin støtte på 30 millioner kroner over en tiårsperiode. ”For oss er det naturlig å støtte positive lokale tiltak, enten det er å formidle den kunnskapen som et moderne bibliotek kan gi sambygdinger i alle aldre, eller det er å sikre at barna våre får en god svømmeopplæring,” sa Adm. dir, i Ulsmo, Ingerid Ulstein, når byggingen ble vedtatt.