logo.png
 
 
 
MENY

Søk her

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, tiltaket en søker sponsorstøtte til, hvilket beløp eller hvilken form for støtte en søker om, samt navn og kontaktdetaljer til kontaktperson. Husk at Ulsmo sine kriterier for støtte må oppfylles. Les om kriteriene her. Videre ønsker vi informasjon om hvordan en eventuell støtte kan synliggjøres i form av skiltreklame, draktreklame, logo i annonser og lignende..

Visjon
ment.png

Ulsmo har en visjon om å lykkes med verdiskapende næringsutvikling. Det å vurdere om lokale idéer kan omgjøres til regionale og globale muligheter, er en kontinuerlig prosess.


Les mer

Styret
styrebilde_lite_bilde_ii.jpg

Ulsmos forretningsstyre er sammensatt av 5 personer. Per idag er alle medlemmene tilhørende 2. generasjon.


Les mer

Rapporter
pic2.jpg

Her finner du våre årsregnskap for nedlasting.