logo.png
 
 
 
MENY
Finans
Ulsmo Finans har ansvaret for Ulsmo sine investeringer i børsnoterte verdipapirer. Hovedfokus er på skandinaviske aksjer og derivater.
I tillegg har Ulsmo Finans anledning til å foreta investeringer i globale børsnoterte verdipapirer med inntil 15% av totalporteføljens verdi. De globale børsnoterte investeringene vil typisk være konkurrenter til de skandinaviske selskapene som Ulsmo Finans følger.Aktuelle kurser
Market quotes are powered by TradingView.com
Finans
borsen.jpg
Strategi
strategy.jpg

Våre investeringskriterier idag er de samme som vi hadde ved oppstarten av Ulsmo Finans i 2001. Vi lever i en verden i konstant endring, men måten vi vurderer selskaper på har fremdeles ikke endret seg.

I vår forvaltning har vi fokus på selskaper som over tid har vist evne til å skape verdier for sine aksjonærer gjennom god lønnsomhet i den daglige driften og en sterk balanse. 

Les mer

Portefølje
portfolio.jpg

Allokeringsmessig har Ulsmo Finans en nøytral portefølje ved 70% aksjer og 30% likviditet. Per 01.01.2017 er allokeringen vår 67% i aksjer og 33% i likviditet.

Ulsmo Finans største investeringer per 01.04.2017:

Les mer