Varg Kampsport og Fitness

Varg Kampsport og Fitness er et idrettslag som tilbyr treninger i ulike kampsporter, kurs i mestring og selvforsvar, samt at de aktivt kjører kampanjer mot rus, mobbing og vold.

Klubben har i det siste ekspandert veldig iom at driften er utvidet til å gjelde både Ulstein, Volda og Florø. Det er nå totalt ca 230 medlemmer i både Ulsteinvik og Volda (Fra 13 år og oppover). De har vokst fra et styre på 3, til et styre på 6. Fra 4 instruktører til i underkant av 20. De er i dag mange om oppgavene, og er takknemlige for de mange timene med både frivillig og lønnet innsats som er nedlagt i prosessen mot å bli et av Norges beste kampsportmiljø.

Ulsmo AS gikk inn med en støtte på kr 5000,- til Varg Kampsport og Fitness høsten 2017 og fortsetter nå sin støtte med kr 5000,- også for 2019.