Ulsmo har mottatt CSR-sertifikat for «Corporate Social Responsibility»

TiksPac har tildelt Ulsmo AS CSR-sertifikat som en takk for at de tar et samfunssansvar for et renere nærmiljø gjennom å delta i TiksPacs miljøprosjekt.

Samarbeidet dere har med TiksPac og kommunen gir mange positive effekter:

  • Holdningen til forsøpling endres. Der det er ryddig, holder man det ryddig!
  • Ifølge undersøkelsen av kundetilfredshet som vi har gjennomført mot kommunene, blir det i snitt 60 % renere rundt stasjonene.
  • Bedriften deres blir en sjenerøs avsender av renhetsbudskapet.
  • Dere gjør jobben til parkarbeiderne lettere.
  • Engasjementet deres betyr at vi hvert år hindrer 60 tonn med farlig plast i å nå vassdragene våre når hundeeiere i stedet velger våre nedbrytbare poser.

 

Dere bidrar til å spare 26 millioner plastposer årlig, som vi erstatter med nedbrytbart biomateriale