logo.png
 
 
 
MENY
dimnarevyen.jpg

Dimnarevyen

«Dimnarevyen» starta tidleg som sketsjar på Dimna IL sine medlemsfestar, men frå 1996 begynte laget å ta inngangspengar og halde eigne fullverdige revyar i grendahuset med kommentarar til det lokalpolitiske livet og aktuelle kvardagshendingar.

Dimnarevyen har inngått langtidsleige, med Dimna grendehus, der ei av dei to garderobene inngår i leiga. Garderoben er nedslitt, og treng sårt ei oppgradering, og dette er eit stort økonomisk tiltak for revygruppa. Dei søker eit økonomisk bidrag frå Ulsmo til å kunne gjennomføre utbetringa.
Dette vil gjere at revygruppa får ein lettare måte å jobbe på, både før, under og etter revy. Arbeidet på garderoba skal utførast på dugnad, innad i revygruppa, og er som heile revyarbeidet, tufta på frivillig arbeid utan lønn. Garderoben vil bli benytta av både Dimnarevyens voksne gruppe, til øvingar og forestillingar, men også av barnerevy gruppa, når dei har sine forestillingar, og under øvingar.

Ulsmo AS gir våren 2018 kr 5000,- i støtte til Dimnarevyen og deres innkjøp av materiell, nødvendig for oppgradering av belysning, speil og garderobemøblar.

Visjon
ment.png

Ulsmo har en visjon om å lykkes med verdiskapende næringsutvikling. Det å vurdere om lokale idéer kan omgjøres til regionale og globale muligheter, er en kontinuerlig prosess.


Les mer

Styret
styrebilde_lite_bilde_ii.jpg

Ulsmos forretningsstyre er sammensatt av 5 personer. Per idag er alle medlemmene tilhørende 2. generasjon.


Les mer

Rapporter
pic2.jpg

Her finner du våre årsregnskap for nedlasting.