Ulsteinvik Skulekorps

Ulsteinvik Skulekorps er tildelt midler fra Ulsmo våren 2017.

Midlene skal gå til generell drift og kompetanseheving.