Haddal musikkorps

Haddal musikkorps har mottatt støtte fra Ulsmo til korpstur til Bornholm.

Turen ble gjennomført sommeren 2016.